Regulamin sprzedaży usług Telekonsultacji medycznych ACERNIS

obowiązujący od dnia 23 marca 2020 roku 


Postanowienia wstępne: 


§1.Definicje


§2. Rodzaje, zakres i warunki świadczenie usług drogą elektroniczną


§3. Zasady świadczenia usług droga elektroniczna oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną §4. Zawieranie umów kupna i sposób zapłaty §5. Odstąpienie od umowy 


§6. Reklamacje


§7. Spory


§8. Postanowienia końcowe 


ambulatoria ACERNIS © 2022 AST Sp. z o. o.

Google Analytics is a web analysis service provided by Google. Google utilizes the data collected to track and examine the use of this site, to prepare reports on its activities and share them with other Google services.

Google may use the data collected to contextualize and personalize the ads of its own advertising network.

Personal data collected: Cookie and Usage Data. Place of processing: USA. Find Google's privacy policy here.